Aģentūra NATALIE 27.07.2017. ir noslēgusi atbalsta Līgumu Nr. SKV-L-2017/388 ar LIAA par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds